FAQ

Mijn controlepaneel of webmail geeft een Brute Force Protection waarschuwing

Wanneer te dikwijls na elkaar getracht wordt in te loggen met foutieve gegevens, zij het op het controlepaneel, de webmail of via ftp, gaat de server ervan uit dat er een zogeheten Brute Force Attack plaatsvindt en wordt de Brute Force Protection geactiveerd. Na een kwartiertje wordt deze bescherming automatisch opgeheven. Wanneer je gedurende dit kwartier blijft trachten in te loggen wordt de duur van de protectie telkens verlengd.
Indien uw account om een of andere reden snel dient vrijgegeven te worden, kunnen wij op eenvoudig verzoek de protectie manueel opheffen.

Terug naar FAQ

Aan favorieten toevoegen Aan favorieten toevoegen

Was dit antwoord nuttig?Lees ook

Dank voor de snelle service

Tevreden over de dienstverlening

Bedankt voor de goede service

Indien de login niet werkt op deze manier, kan je via volgende link inloggen: www.siomail.be